За нас

Медицинският център работи в няколко специализирани направления:

 • Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ чрез диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни.
 • Консултации, профилактика, диспансеризация, предписване на лабораторни и други видове изследвания.
 • Извършване на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност.
 • Грижи и помощ за болни.
 • Лекарства.
 • Клинични изпитвания на лекарствени продукти.

Медицинският център извършва клинични изследвания в следните области:

 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Гинекология и Урология
 • Неврология
 • Офталмология
 • Пулмология
 • Ревматология
 • Хирургия
 • Физиотерапия

Екипът на медицински център ХЕЛП е млад и амбициран да посвети ежедневието си на Вашето здраве.