Медицински център „Хелп“

 Медицински център ХЕЛП гр. Добрич се обслужва от високо квалифициран и мотивиран медицински екип – ръководен от д-р Христо Йорданов, който извършва прецизна съвременна диагностика.
 В медицинския център може да бъдат извършвани огромен брой здравни процедури и грижи. Центърът има възможност за набиране на огромен потенциал от пациенти.